DADYA

REGGIO EMILIA YAKLASIMI

Reggio Emilia yaklaşımının kurucusu Loris Malaguzzi’dir. Reggio Emilia okulları Reggio Emilia kasabasında olur. Diğer bölgelerdeki okullar, yaklaşım gereği Reggio Emilia ilhamlı okullar olurlar; çünkü Reggio Emilia taklit edilecek bir program sunmaz. Tersine, her okulun kendine has özelliklerine, çocuklarına ve bulunduğu topluma göre yepyeni bir Reggio Emilia yaratması esasına dayanır. Reggio Emilia öğretmenleri için önemli olan çocuktur, ders konusu, beceri, ya da veli değil! Öğretmenler, pedagogistalarla işbirliği yaparak çocuk gelişimine uygun çalışmalarının konusunu çocukların ilgi, merak ve ihtiyaçlarından yola çıkarak keşfeder. Bu yaklaşımda her çocuğun, her sınıfın, her okulun kendine has bir kültürü vardır ve öğretmene düşen görev, bu kültürü iyi tanıyıp, buna uygun planlamayı yapmaktır. Reggio Emilia yaklaşımından esinlenen okullarda çocuklar genellikle okula koşa koşa gider, çünkü eğitim sistemi çocuğu özgür yapısı içinde, zorlamadan, örselemeden, incitmeden eğitim vermeyi hedeflemekte ve çocuğun doğasına uygun olarak kendi eğitim sistemini şekillendirmektedir.

Reggio Emilia Felsefesi

Reggio Emilia’da uygulanan programın felsefesi çocukların sanat ve doğal malzemelerle kendilerini çeşitli şekillerde ifade edebilmelerine olanak tanıyarak çocuğu gözlemek, tanımak ve gelişimini belgelemektir. Reggio okulu olduğunu belirten okullarda, estetiğe verilen önemi, sınıfların iç açıcı, güzel tasarımlarından, yetişkinlerin de bulunmaktan zevk alacağı bir ortamdan anlayabilirsiniz.

Reggio Emilia Okullarında Program ve Projeler Planlar kısa sürelidir ve planlar çocukların merakı, öğretmenlerin araştırması, gözlem yapan atelierista ve kendisine bağlı birkaç okulda gözlem yapan pedagogistanın gözlem notları ve fikirleri ile şekil alır ve çocukların ilgi, ihtiyaç ve merakları doğrultusunda değişebilir, şekil değiştirebilir. Atelierista atölyeyi ve projeleri yönlendiren sanat öğretmeni, pedagogista ise, çocukların gözlemlerini yapan gelişimci pedagogtur. Reggio Emilia okullarında çocuklar küçük ya da büyük gruplar halinde; kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışırlar. Program, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen projelerden oluşur. Çocuklar hem ellerini, hem de akıllarını ve duygularını kullanarak projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü zaten merak ettikleri, istedikleri konular üzerinde pasif öğrenme metodlarından uzaklaşarak, kendi ilgi ve merakları doğrultusunda gözlem yapar, ölçer, sınıflandırır, tahminde bulunur, verileri yorumlayarak kendi hipotezlerini oluştururlar; deneyler yapar, gerekirse ulaştıkları sonucu değiştirirler. Reggio çocukları bilim insanıdır. Geliştirilen projelerde çocuklar; fen, doğa, matematik, dil, sanat, hareket, müzik, felsefe gibi disiplin alanlarını bir bütün halinde ele alır.

 • Projeler merakla başlar, herşey proje konusu olabilir. Projenin, çocukların ilgisine, yorumlarına ve sorularına dayandırılması esastır. Çocuklara, kendi sorularını oluşturmaları ve cevaplar bulmaları için ortam hazırlanır, zaman verilir.

 • Yaklaşıma göre çocukların çalışmaları, deneyimleri ve etkinlikleri öğretmen tarafından dokümante edilir. Dokümantasyon çocukların öğrenmelerini gözle görünür hale getiren bir araçtır. Bu dokümanlar genellikle çocukların yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri, merak ettikleri ve sorguladıkları bir projede, iki ya da üç çocuğun birlikte çalışırken çekilen büyük fotoğrafları/ ürünleri şeklinde olabileceği gibi, aralarındaki sohbete ait notlar, çocukların soruları, video kayıtları şeklinde de olabilir. Dokümantasyon; sergi, panel, sunum, duvar resimleri, yapılan eser şeklinde olabilir.

 • Dokümantasyon, çocuklara bilgilerini yeniden düzenlemeleri, yorumlamaları ve gözden geçirmeleri için fırsatlar yaratır. Panellerin, sunumların çocuklarla birlikte hazırlanması, çocukların öğrendiklerini pekiştirmeleri için fırsattır.

 • Projelerde ürün değil sürece odaklanılır. O nedenle proje sergilerinde kimi çocuğun ürünü olmayabilir; katılmak isteyen zorlanmaz. O gün gelmeyen çocuğa ertesi gün o ürünü yapması için yönerge verilmez.

 • Çocukların elde ettiği bilgi ve deneyimin diğer çocuklar ve yetişkinlerle; power point sunum, sergi, panel sunum (panolarda sürecin fotoğraflarla sergilenmesi) yoluyla paylaşımı sağlanır.

Reggio Emilia Okullarında Öğretmen

Reggio okullarında öğretmen kendi de öğrenendir; çocukların merak ettikleri konularda sürekli araştırmalar yapar, her gün sınıfta ilgi çekeceğini düşündüğü provokasyonlar hazırlar. Öğrenme sürecinde öğretmen, kendini bir katılımcı olarak görmekte ve keşfetmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşamaktadır. (Temel ve Dere 1999) Reggio okullarında sınıflar tek bir öğretmene ait değildir. Okulun bütün eğitim kadrosu birlikte plan yapmakta ve birlikte çalışmaktadır. Haftalık planlama saatine, okulun aşçısı ve diğer görevliler de katılmaktadır. Görev hiyerarşisi yoktur, böylece herkes planlama ve çocuklarla ilgili diğer çalışmalara dahil edilmektedir. Her yaş grubu için iki öğretmen bulunmaktadır. Bazı merkezlerde, yaklaşık yirmi çocuğun bulunduğu karışık yaş gruplarından meydana gelen gruplar bulunmaktadır. Eğer sınıfta özel ihtiyaçlara sahip bir çocuk varsa (ki her sınıfta bu durumdaki iki çocuğa izin verilir) başka bir öğretmen daha sınıfa katılmakta ve bu öğretmen sadece bu çocukla değil bütün çocuklarla ilgilenmektedir. Diğer okullara göre öğretmenler fazladan; yılda ortalama 40 saat hizmet içi eğitim; 20 saat veli, zümre ve öğretmen toplantıları; 40 saat diğer seminer, çalıştay, okul partisi, kutlama hazırlıkları vs için zaman harcar. Öğretmen çocuğun ne istediğini, neyle ilgilendiğini gözlemler ve buna uygun olarak planlar yapar. Öğretmen bazen çocuğun arkasında onu anlamaya çalışarak, bazen çocuğun yanında onu direk destekleyerek, bazen de onun önünde onu daha ileri çekmek için provoke eder. Başarılı öğretmen projelerle meşgul olan çocukları keyifle gözlemleye devam eder ve yeni fikirleri görmeye çalışır. Çocuklar küçük gruplar halinde çalışırken öğretmen çocukların söylediklerini kaydetmekte ve bu kayıtları onlarla paylaşmaktadır.

Reggio Emilia Okullarında Çevre

Reggio Emilia okullarında okul tüm alanlarıyla bir bütündür ve bu çevre üçüncü öğretmendir ve çocuğun eğitimini destekler. Çocuklar meraklarına göre okulun her alanında çalışma yapabilir. Okuldaki tüm alanlar sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre; öğretmenler ve çocuklar tarafından tefriş edilir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir. Reggio Emilia yaklaşımında sadece fiziki çevrenin değil sosyal çevrenin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle Reggio Emilia okullarında yetişkinler ve çocuklar arasındaki sosyal alışverişi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin, diğer çalışanların ve ailelerin birlikte bulunabilecekleri piazza denilen büyükçe bir alan bulunmaktadır ve her fırsatta bir araya gelinmektedir. Reggio Emilia okullarında çevre çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir; çocukların fotoğrafları ve resim, seramik çalışmaları ile zenginleştirilir. Reggio Emilia sınıflarında bulunan panolar çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur. Aynı zamanda bu panolar, öğretmenlerin velilere çocuklarının gün boyu zamanlarının çoğunu sınıfın hangi köşesinde geçirdiklerini gösteren bir diyagramı, çocukların çizimlerini ve çocukların gün içinde kendilerine sunulan bazı özel konular hakkında neler söylediklerini dile getiren metinleri içermektedir. Reggio Emilia okulları insanları içeri girmeleri ve oyun oynamaları için çeken bir atmosfere sahiptir. Her okulda aydınlık ve sakin bir ortam, sade duvarlar, ahşap mobilyalar, geri dönüştürülebilir malzemeler, camlar, aynalar, gerçek malzeme ve aletler, bitki ve çiçekler, doğal malzemeler ortamı ilgi çekici hale getirir. Her çocuğa ait ev ile iletişim sağlanan küçük posta kutuları; posta kutularının üzerlerinde çocukların anlamasını sağlayan resim ya da semboller bulunur. Reggio Emilia okullarında dikkati çeken bir diğer özellik, yer ve tavanda değişik özelliklerde aynaların bulunmasıdır. Aynalar, konveks ve konkav aynalar, ışık gölge oyun alanları, tepegözler çocuğun kendisini değişik açılardan ve değişik durumlarda gözlemesini sağlamakta ve çocuğu düşünmeye yöneltmektedir. Bu okullarda bahçeler de farklıdır; su oyunu için alanlar, tırmanma tepeleri, aileler tarafından dikilen karışık, küçük ağaçlar ve piknik masaları bulunmaktadır.

Reggio Emilia Okullarında Sanat

Çocuğun 100 dili vardır. Çocuk kendini ifade etmek için sadece sözcükler arasında sıkıştırılmamış, kendisini ifade etmesi için farklı imkanlar sağlanmıştır. Daha da önemlisi sadece ifade etmekle kalmamış, bu ifadenin sayesinde projelerde daha derin çalışmaların yapılmasına olanak sağlamıştır. Her Reggio Emilia okulunun, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo ve laboratuar karışımı “Atelier” adı verilen bir atölyesi ve bunun lideri atelierista’sı (sanat öğretmeni) vardır. Atelierista ve Pedagogista da öğretmene, hem sanat hem de pedagojik yönden destek vermektedir. Öğrencinin kil, resim, kolaj, heykel, gibi yeni araçlarla kendini ifade etmesine yardımcı olmaktadır. Bu atölyelerde renkli kalemler, sulu boyalar, sınıflandırma materyalleri (bu materyaller genellikle bir kutu içerisinde bölümler halinde yerleştirilmiş durumdadır ve her kutuda kırmızı biber ve bezelye gibi farklı malzemeler bulunmaktadır), değişik türlerde kalemler, çeşitli renk ve türde kâğıtlar ve bir çok sanat malzemeleri bulunmaktadır.

Çocuğun 100 Dili

Bir çocuk 100’den ibarettir.

Bir çocuğun 100 lisanı, 100 eli, 100 fikri, 100 düşünme şekli, oynama şekli ve konuşma şekli vardır. 100 her zaman 100…Dinleme şekli, sevme şeklidir; Şarkı söylemek ve anlamak için, keşfetmek için… 100 zevk, 100 dünya, icat etmek için, Hayali kurulacak 100 dünya. Bir çocuğun 100 lisanı vardır; (ve yüzlerce yüzlerce dahası),

Ama 99’unu çalıyorlar. Okul ve bu kültür, kafayla vücudu ayırıyor.

Onlar çocuğa: elleri olmadan düşünmesini, kafası olmadan yapmasını, Zevk almadan anlamasını, sadece yılbaşlarında ve bayramlarda sevip şükretmesini söylüyorlar.

Onlar çocuğa: Zaten orada olan bir dünyayı keşfetmesini söylüyorlar ve geri kalan 99’unu çalıyorlar.

Onlar çocuğa: iş ve oyunun, gerçek ve fantezinin, bilim ve hayal etmenin, yerin ve göğün,

Sebep ve rüyanın birbirine ait olmadığını söylüyorlar. Ve onlar çocuğa 100’ün orada olmadığını söylüyorlar. Çocuk onlara: İmkansız, 100 işte orada! diyor.

Kaynakça:

İnan, H. Z. (2012). Okul öncesi eğitimde çağdaş yaklaşımlar: Reggio Emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Şahin, D. (2012). Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar. İ.H. Diken (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitimi. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Şahin, F. (2012). Reggio Emilia yaklaşımı. F. Temel (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar. Ankara: Vize Yayıncılık. Aslan, D. (2005). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 75-84. Uyanık Balat, G. (2010). Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar. G. Uyanık Balat (Ed.) içinde, Okul öncesi eğitime giriş. (1. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Elif Kalkan alternatifanne.com ve alternatifokullar.com

EN SIK SORULAN SORU; HER İKİSİ DE ALTERNATİF BİR MODEL OLAN MONTESSORI İLE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMININ FARKI NEDİR?

 • Reggio Emilia yaklaşımını bir anda anlamak zordur; rijit değildir; her kültüre, çocuğa, öğretmene ve ebeveyne göre farklılık gösterir, yaşandıkça anlaşılır. Öğretmen eğitimi yoktur; bu felsefeyi anlamaya yönelik sürekli eğitim söz konusudur. Montessori yaklaşımında ise, sertifika programı vardır.

 • Reggio yaklaşımı ebeveynler tarafından, Montessori yaklaşımı ebeveynler için kurulmuştur.

 • Reggio okulları yalnızca İtalya’dadır, bu yaklaşım kültürel altyapıya göre değişkenlik gösterdiğinden, Dünyanın diğer yerlerindeki okullar kendi kültürlerine göre şekil değiştirdiğinden Reggio ilhamlı okullardır. Montessori okulları Montessori materyalleri ile Dünyanın her tarafında aynıdır.

 • Reggio’da çocuğa göre gelişen, değişen esnek bir program vardır ve değişebilir, Montessori’de ise müfredat vardır ve o takip edilir.

 • Reggio’da oyun malzemeleri daha çok informal (yapılandırılmamış) oyuncaklar; boyasız tahta bloklar, doğadan toplanmış malzemeler, temiz geri dönüşüm malzemeleridir. Montessori’de ise, Maria Montessori’nin hazırladığı belirli oyun materyalleri vardır.

 • Reggio çocuğa hazır bilgi vermez. Çocuğun kapasitesine ve yaratıcı gücüne güvenerek, onun kendi başına çalışması, üretmesi, bilgiyi kendisinin yapılandırması için teşvik eder, bunu yaparken çevre ve sorularla provoke eder. Çocuk, öğretmen ve/veya aileler hipotez kurar. Montessori çocuğa öğrenilmesi gerektiğini düşündüğü her şeyi öğretir, gösterir. Öğretmen hipotezler kurar.

 • Reggio’da sonuçtan çok süreç, Montessori’de süreçten çok sonuç önemlidir. Reggio’da tek doğru ve tek yol yoktur, çocuk sayısı kadar yol olabilir; önemli olan çocuğun ilgi ve hayallerine bağlı ilerlemektir. Montessori’de belli kalıplar, doğrular, sınırlar vardır. Çocuklar bunları Montessori metoduyla öğrenir.

 • Reggio’da öğretmen çocukla birlikte öğrenendir, araştırandır. Çocuk başkahramandır. Montessori’de öğretmen çocuğa günlük yaşam becerilerini ve materyal kullanımını göstererek öğreten konumundadır. Çocuk ise öğrenendir.

 • Reggio’da meraktan başlayan çocukların yapılandırdıkları projeler söz konusudur, Montessori öğretmenden çocuğa bilgi paylaşımıdır, didaktiktir.

 • Reggio’da ses, ışık, hareket ve yemek kokuları dolu ortamlar vardır ve ortam çok önemlidir. Montessori’de dingin, huzurlu daha klasik mekanlar söz konusudur.

 • Reggio’da çocuğun yaptığı, ürettiği her şey gözlem notları ile, ses ve video kayıtları dokümante edilir, sergilenir. Dokümantasyon yoluyla çocuklardaki gelişim çocuklar tarafından da izlenerek özdeğerlendirme yapma fırsatı yaratılır. Montessori’de gözlem yolula çocukların evreleri takip edilerek yorumlanır.

 • Reggio Emilia’da kollektif yapı ve iletişim önemlidir, çocuklar ilişkiler yoluyla toplum içinde öğrenme sürecini yaşar. Grup etkinlikleri sık görülür. Montessori bireysel gelişime önem verir. Bağımsızlık üzerine odaklanır. Çocuğun kendi başına ayakta durmasını önemser.

 • Reggio, ebeveynin programın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini savunur, ebeveyni günlük programa dahil eder, ebeveynden talep eder. Montessoride katılıma pek rastlanmaz.

 • Reggio Emilia yaklaşımında çevre, Montessori’de bireysel deneyimler kişiliğin oluşmasında birincil öneme sahiptir.

Kaynakça:

The Diffrrences Between Montessori and Reggio Emilia, 10.03.2015 http://littlewondersschool.com/differnce-montessori-and-reggio-emilia/ Comparing Educational Philosophies: Montessori and Reggio Emilia, 10.03.2015 http://montessoritraining.blogspot.com.tr Cadwell, L.B., 2011 Reggio Emilia Yöntemiyle Harika Çocuk Yetiştirmek Seldin, T. 2008 Montessori Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Edwards, C., Forman, G., Gandini, L., 1998 The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education Rinaldi, C., 2005 In Dialogue With Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning

DADYA’DA EĞİTİM ANLAYIŞI VE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI ALTYAPISI

 • Okullarımız, fiziki şartlar elverdiğince Reggio Emilia yaklaşımına uygun hazırlanmış, renkler buna uygun seçilmiş, doğal malzemelere bolca yer verilmiştir. Sınıflar, rijit değil, çocukların istek ve ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir malzemelerden seçilmiştir. Alacaatlı binamız, Reggio felsefesine uygun ve Yeşil Bina (LEED sertifikalı) olarak inşa ve tefriş edilmektedir

 • Sınıf düzenlemeleri yaklaşıma uygun planlanmış, her okulda mutlaka toplanma alanları (Reggio’daki Piazzalar) oluşturulmuştur. Mobilya ve oyuncakların büyük çoğunluğu ahşap; ahşap olmayan ürünler CE belgeli, ASTM normlarına uygun malzemelerdir. Yaklaşıma uygun olarak sınıflarda ışıklı masa, bitki, doğal malzemeler, karanlık alanlar, ahşap, cam ve aynalar yoğun kullanılmıştır.

 • Okullarda Reggio felsefesine uygun olarak; masabaşı etkinlik için ayrılmış tek sınıf ve formal oyuncakların bulunduğu; sembolik oyun oynanabilecek tek alan vardır, diğer sınıflar çocukların her tür oyunu kurabileceği alanlara sahip, informal oyuncaklarla ve informal malzemelerle (yaratıcılığı destekleyen ahşap bloklar, legolar, bitki, hayvan, kozalak, çeşitli kumaş, mandal, eski mutfak eşyaları, kukla gibi) tefriş edilmiş, tepegöz, projeksiyon, aynalarla, ışık ve gölge köşeleriyle zenginleştirilmiştir ve her öğretmenin zimmetinde kendine ait müzikçalar, sağlık kiti, fotoğraf makinası, SD kart, USB ve kırtasiye malzemesi bulunmaktadır. Gerektiğinde video kayıt cihazı, bilgisayar kullanımı mümkündür.

 • Okullarımız 22-24 derece sıcaklıkta tutulmaktadır.

 • Okullarımızda çocukları sınırlamayan, kendi kendine yeten bireyler olmalarına fırsat veren bir yaklaşım sürdürülmeye çalışılmaktadır.

 • Dadya Okulları’nda planlanmış katı bir program yoktur; planlar, Eylül ayında yapılan hazır bulunuşluklar baz alınarak, yaş grubu kazanımları dikkate alınarak o grubun ihtiyacına göre aylık/haftalık hazırlanmaktadır. Yani aynı yaş grubu için kazanımlar aynı olabilir, ancak yöntem, oyunlar, şarkılar; yöntem ve projeler gruptan gruba değişmektedir. Projeler ilgi ve meraka göre küçük ya da büyük gruba yönelik olabilmektedir.

 • Hizmet içi eğitimler süreklidir. Bir öğretmenin Reggio öğretmenine dönüşümü çok zordur ve en az iki yıllık teorik ve işbaşı eğitimi gereklidir, ardından sürekli işbaşı eğitimi esastır.

 • Kurucumuz Banu Özkan Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 1988 mezunudur ve 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirmiştir. 2012-2014 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü’nde okul öncesinde yaklaşımlar, yaratıcılık, erken çocuklukta bilim eğitimi ile ilgili dersler almış, Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü’nden öğretim görevlisi Arif Yılmaz ile birlikte İtalya’da Reggio Emilia kasabasında Malaguzzi Merkezi’nde Reggio Yaklaşımı eğitim ve work-shop sertifikasyonunu almıştır. Doç. Dr. Arif Yılmaz ilki 2014 Nisan ayında olmak üzere sisteme ilişkin eğitimleri, çalışanlarımıza hizmet içi eğitim kapsamında vermektedir.

 • Kurumumuz öğretmenleri, Reggio yaklaşımına geçiş sürecinde; akademisyen ve yurtdışında Reggio okullarında öğretmenlik yapmış Çocuk Gelişimci Elif Kalkan’dan 2014-2016 yıllarında; her ay hizmet içi eğitim almıştır.

 • Yöneticilerimiz Banu Özkan, Birsen Tüzüner, Yasemin Yıldız, danışmanımız Serap Antepli 24-30 Nisan 2015 tarihinde Rusya’da Kropthiskaya Montessori School’da Montessori Yaklaşımı üzerine incelemelerde bulunmuş, ardından bu gözlemleri (yaklaşımlar arasındaki benzerlik ve farkları) çalışanlara aktarmıştır.

 • 16-20 Mayıs 2016 tarihinde okulumuz öğretmenlerinden Begüm Su Özkan, Gülsüm Sağır ve kurucumuz Banu Özkan Alternatif Okullar konulu eğitim için Viyana’da once Avusturya Eğitim Sistemi, ardından bir Waldkindergartens isimli Orman okulunda, Rudolf Steiner Schule Gröbenzell isimli Waldorf okulunda, Kinder Zentrum isimli bir Montessori okulunda uygulamalı eğitim almış, gözlem yapmış; Kindergruppe isimli aile inisiyatifini ziyaret etmiş, Montessori ve Pikler Pedagojisi konusunda seminerlere, ayrıca Ulla von Gemmingen çocuklarla müze çalışması konulu work-shop’a katılmıştır.

 • Eylül 2014- Aralık 2016 tarihleri arasında Reggio Emilia yaklaşımını esas alan Pedagojik Dokümantasyon Projesi kapsamında; üç öğretmenimiz ve bir idarecimiz TED Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinin sistematik gözlem, eğitim ve uygulamaları ve yönlendirmeleri ile çalışmıştır. http://www.pedok.org/proje-okullari/ Bu bağlamda 2017 Mayıs ayında Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda yapılanlar anlatılmaya değer bulunmuştur.

 • Kurucumuz Banu Özkan ve öğretmenimiz Begüm Su Özkan 5 Şubat-11 Şubat 2017 tarihinde Hollanda’da Hollanda Eğitim Sistemi üzerine seminere katılmış, Reggio Chilren’a bağlı Hestia Kinderopvang Regigo Emilia isimli okulda gözlemlerde bulunmuş, seminere katılmış, bunun dışında Jenaplan Atlantis okulunda Jenaschool teori ve pratik eğitimi, Dünyanın sayılı örnek demokratik okullarından kabul edilen De Ruimte Demokratik okulunda ve Vrije School Mareland’da Waldorf felsefesi üzerine devlete ait Montessori School’da eğitimlere katılıp gözlemler yapmış ve ardından izlenim ve notları çalışanlarla paylaşmıştır.

 • Yönetim Kurulumuzdan Banu Özkan, Birsen Tüzüner, Yasemin Yıldız ve Öğretmenimiz Elifcan Morkoyun, Pelin Birsen Deniz, Atiye Seher Yılmaz ve Begüm Su Özkan 3 Nisan-10 Nisan 2017 tarihinde Almanya’da Kindergarten Nordos Reggiohaus Leitung, Kinderschlummerland Göhren, Kite Affenbande, Froebel Casa Fantasia gibi Dünyada isim yapmış Reggio okullarında gözlem yapmış ve uygulama eğitimi almıştır. Ayrıca Strandgut Berlin ve Kita İnselreich isimli Pikler okullarında pikler pedagojisi üzerine seminere katılmıştır.

 • 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer tarafından, 4 ay boyunca hafta sonlarını içeren sınıf yönetimi eğitimi konulu eğitim, tüm eğitim kadrosuna verilmiştir.

 • Dadya Ümitköy Kuruluş Müdürü Çocuk Gelişimci Yasemin Yıldız, 14-16 Temmuz 2017 tarihinde Finlandiya’da Rajakylan Paıvakoti ve Lasten Paivakoti Ruoholahden Lastentalo/ Daghemmet Ruoholahden Lastentalo’yu ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş, merak edilen Finlandiya eğitim sistemi ile ilgili bilgileri çalışanlarla paylaşmıştır.

 • 2017 itibarıyla Reggio Türkiye olabilmek için Dialogue Reggio Deutschland ve Dialogue İtaly ile ayrı ayrı yazışmalar sürdürülmekte, akredite olma yolunda ilerlenmektedir.

 • Reggio Emilia Yaklaşımı ve Sınıf Yönetimi konulu, tüm öğretmenlerimize yönelik eğitim; Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. Tülin Güler, Doç. Dr. Arif Yılmaz ve Öğr. Gör. Figen Şahin önderliğinde 1-2 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

 • Bu bilgiler ışığında, okulumuzda birinci öncelik çocukların güvenlikleri, okula mutlu ve isteyerek gelip gitmeleridir. Ardından okulumuz etkinlikleri arasında doğa, bilim ve sanat etkinlikleri öne çıkmaktadır. Ancak bu alanlarda da çocukların ilgisini çekmeye yönelik ortamlar hazırlanmakta, süreç çocuklara bırakılmakta, zorlama ve öğretme kaygısı taşınmamaktadır; bilinmektedir ki, merak eden çocuk öğrenir.

 • Öğretmenlerin hazırladığı planlar taslaktır; çocukların merak duygusunu harekete geçirmeyi amaçlar; ancak taslak olduğu, programın çocukların ilgileri doğrultusunda yön değiştirebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle detaylar, video ve fotoğraflar; haftalık ya da aylık bültenler yoluyla velilerle paylaşılmaktadır. Velilere aylık iletilen takvimde ise; o ayın kazanım göstergeleri, gezi, sosyal etkinlik, konuk, tiyatro gibi tüm okulu ilgilendiren aktiviteler, genel bilgiler yer almaktadır, bu takvim eğitsel program değildir.

 • Dadya Çocukları’nı diğer okullardan ayıran en önemli fark; dokümantasyondur. Öğretmenler günlük gözlem yapar ve vaka defterine not alırlar. Bunun dışında her çocuk için, radar ölçekleri, gözlem formları, soru cevaplar yoluyla aylık gözlemlerini yapar ve dokümante ederler, sürekli fotoğraf ve video kaydı alırlar. Aile istediğinde tarihleri ile tüm süreci paylaşırlar. Ancak bunca notu derlemek zaman aldığından, bu bilgilerin günlük paylaşımı beklenmemelidir. Senede iki kez yapılan portfolyo günlerinde bu bilgiler ailelerle paylaşılır.

 • Program 0-3 yaş ve 3-6 yaş için gelişimsel ihtiyaçlara göre farklı olduğundan, yapılanma da tamamen farklı oluşturulmuştur. Öğretmenden veliye günlük paylaşım 0-3 yaş için; yapılan etkinlikler, oynanan oyunlar, öğrenilen şarkı sözleri, ilk kez yaptığı; ayağa kalkması, emeklemesi, katı gıdaya geçiş, ertesi gün hatırlatmaları, beslenme, tuvalet durumu, bez ihtiyacı, yedek durumu, diğer bireysel notlar ve zaman zaman yaş gelişim özelliklerine ait kısa notlar ile sınırlıdır. 3-6 yaş için ise notlar daha kısadır; yapılan etkinlikler, oynanan oyunlar, plana ait notlar varsa değişiklikler, ertesi gün hatırlatmaları, gezi ve özel güne ilişkin notlar, varsa bir gelişim notu ya da olumlu yaptığı şeyler ve bireysel notların kısaca yazılan özetinden ibarettir.

 • Öğretmenden/okuldan veliye yönelik paylaşımlara verilecek şifre ile ulaşılacaktır. Her ayın etkinlik planlaması, mönü, bülten ve diğer dokümanlar bu yolla her ayın ilk 5 günü içinde velilere iletilir. Çocukların fotoğrafları; şifreyle ulaşılan cloud-storage sistemi ile Şubat ve Temmuz aylarında velilere iletilir.

 • Reggio ilhamlı her okulda olduğu gibi; Dadya’da veliler programın ayrılmaz bir parçasıdır; alternatif bir Reggio ilhamlı okula çocuğunuzu kaydettirdiğinizde, çocuğunuz ile çalışmaya hazır olmalısınız. Projelerle ilgili paylaşımlar, Açık Sınıf, Branş Katılımı, Haftanın Yıldızı benzeri etkinliklere katılım beklenir. Zorunlu nedenlerle bu ve benzeri etkinliklere katılamayan velilerin çocukların olumsuz etkilenmemesi için o gün çocukları erken almaları istenmektedir.

 • Açık Sınıf; tüm gruplara yönelik, velilerin okuldaki süreci deneyimlemeleri için; rasgele seçilen bir gün; o gün yapılan etkinliklere tüm grubun velilerinin birlikte katılımıdır; özel bir hazırlık içermez.

 • Haftanın Yıldızı; okulumuza yeni kaydolan çocukları tanımaya yönelik pano çalışması, sevdiklerim kesesi, ailenin ikindi kahvaltısına katılımı, ‘’evden mektup var’’ gibi etkinlikleri içerir, okul tarafından özel bir hazırlık yapılmaz, bir formda takip edilir.

 • Aile katılımı; Program ya da projeler gerektirdiğinde sınıf öğretmeni ya da idare tarafından talep edilen, ailenin sürece etkin katılımını öngören etkinliklerdir; katılım öncesi bir ön hazırlık yapmak gerekir.

 • Projeler; 36 ay üzeri çocuklarımızla meraklarıyla başlayan proje çalışmaları; çocukların çok ilgi duydukları bir konu üzerine yoğunlaşarak, araştırma, gezi-gözlem yaparak; süreci Reggio’da aslolan çocuğun 100 ayrı dili kayıt altına almaları (oyun, dans, devinim, seramik, oyun, resim, müzik, fotoğraf, drama vb) ve değerlendirme yaparak sonlandırmaları ile gerçekleşir. Bu değerlendirme; çocuklar ve grup liderleri tarafından sergi, sunum, oyun, dans, panel şeklinde velilerle paylaşılabilir.

 • Portfolyolar; 4 yaş ve üzeri çocuklarda değerlendirme aracı olarak görülen bu dosyalar, yapılan sanat çalışmalarının biriktirilmesi değil, çocuğun yaptığı anı, o ana ait duygusunu hatırlamasına vesile olan, öğrenme sürecini olumlu yönde güçlendiren dosyalardır ve her veli istemesi halinde her an, portfolyo dosyalarına ulaşabilir. Bu sayede çocuklar öğrenirken, öz farkındalıkları gelişir, yaptıklarını gururla anlatırken, hatırlar, analiz eder, öğrenmeyi gerçekleştirir, öz değerlendirme yaparlar. Portfolyolar, performans odaklı bir değerlendirme aracı değil, olumluya odaklanan bireysel gelişimin izlendiği bir dosyalama yöntemidir.