DADYA

Eğitim Anlayışımız

Dadya Okulları Reggio Emilia Yaklaşımı’ndan esinlenmiş uygulamalar gerçekleştirme gayretinde, doğayı merkeze alan, sürdürülebilirliğe kafa yoran, farklılıkları önemseyen kültürel ve geleneksel öğeleri zenginlik olarak ele alan eğitsel bakışa sahiptir ve kendi programını uygulamaktadır.

Dadya’da ekibi oluşturan psikologlardan aşçılara, atölye liderlerinden kat görevlilerine, ofis çalışanlarına tüm topluluğu her bir kişi kıymetlidir, biriciktir; çocuğa yaklaşım, şefkatli iletişim konularında sürekli hizmet içi eğitimler almaktadır.

Estetiğe verilen önem, doğanın kapalı alanlara taşınması, ışık oyunları, davetkar mekanlar, doğal materyaller, yaşanası ortamlar size bir Reggio ilhamlı okulda olduğunuzu hemen anlatır. Reggio Emilia okullarında okul tüm alanlarıyla bir bütündür; çevre çocuğun merakını ve öğrenme sürecini destekler. Doğa temelli bir okulda ise, çocukların doğa ile bağ kurma kaygısı ile yola çıkıldığını kapalı ortamlarda ve özellikle bahçede sizlere hissettirecek çok detay bulabilirsiniz. Doğayı merkeze alan, sürdürülebilirlik kaygısı taşıyan bir okul öncesi kurumu Dadya. Dadya’da çocuklar meraklarına göre okulun ya da bahçenin her alanında çalışma yapılabilir. Okuldaki tüm alanlar sürekli olarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre; grup liderleri, eşlikçiler ve çocuklar tarafından düzenlenir ve çocukların projelerini destekleyecek şekilde zenginleştirilir.

Reggio Emilia yaklaşımında sadece fiziki çevrenin değil, sosyal çevrenin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Okullarımızda, yetişkinler ve çocuklar arasındaki sosyal alışverişi kolaylaştırmak amacıyla, bütün çocukların ve grup liderlerinin, diğer çalışanların ve ailelerin birlikte kutlamalar, buluşmalar gerçekleştirdiği Dadya Sokağı bu amaca hizmet etmektedir. Okullarımızda çevre çocuğun hayal ve yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenlenir; çocukların, çalışanların fotoğrafları ve resim, seramik çalışmaları ile zenginleştirilir. Panolar ise, çocuklara verilen değerin bir göstergesi ve diğer çocuklarla iletişim kurmanın bir aracı olarak çocukların yaptıkları çeşitli çalışmalarla doludur.

Grup liderleri kendileri de öğrenendir; iyi gözlemcidir; çocukların merak ettikleri konuları tespit ederek, sürekli araştırmalar yapar, her gün ortamda ilgi çekeceğini düşündüğü provokasyonlar hazırlar. Lider, öğrenme sürecinde kendini bir katılımcı olarak görmekte ve keşfetmenin zevkini çocuklarla birlikte yaşamaktadır. (Temel ve Dere 1999) Reggio okullarında grup liderleri, okulun bütün eğitim ekibi ile birlikte plan yapmakta ve birlikte çalışmaktadır.

Reggio okullarında çocuklar; hem ellerini, hem de akıllarını kullanarak, duygularını katarak, projeler üzerinde çalışırken mutludur, çünkü zaten merak ettikleri, istedikleri konular üzerinde pasif öğrenme metodlarından uzaklaşarak, kendi ilgi ve merakları doğrultusunda gözlem yapar, ölçer, sınıflandırır, tahminde bulunur, verileri yorumlayarak kendi hipotezlerini oluştururlar; deneyler yapar, gerekirse ulaştıkları sonucu değiştirirler. Geliştirilen projelerde çocuklar; fen, doğa, matematik, dil, sanat, hareket, müzik, felsefe gibi disiplin alanlarını bir bütün halinde ele alırlar.

Bu bağlamda Dadya Okulları; dönüştürülebilir ve sürdürülebilir doğal malzemelerle donatılmıştır. Atölyelerde çocukların her tür oyunu kurabileceği alanlar oluşturulmuş ve yaratıcılıklarını destekleyen ahşap bloklar, taş, malç gibi materyaller, legolar, bitki, hayvan, tel, çeşitli tül, kumaş, mandal, kapak, eski mutfak eşyaları, kukla gibi yapılandırılmamış oyuncak, günlük yaşamda kullanılan gerçek malzemeler ve doğal döngüyü bozmayacak şekilde doğadan toplanmış kozalak, taş, dal, at kestanesi gibi malzemeler kullanılmıştır. Ortam ışık gölge köşeleri, karanlık alanlar, bitkiler ve aynalarla, çocukların eserleriyle, aile fotoğraflarıyla zenginleştirilmiştir. Mobilya ve oyuncakların büyük çoğunluğu ahşap; ahşap olmayan ürünler CE belgeli, ASTM-F963 normlarına uygun malzemelerdir.

• Reggio yaklaşımında; teknolojinin amaçlı kullanımı önemlidir; proje için gerektiğinde çocuklar bilgisayar kullanırlar; proje üretir, araştırma yaparlar. Okullarımızda gerekli görülen alanlarda; tepegöz, projeksiyon, bilgisayar bulunmaktadır. Bunun yanında; Dadya Okulları’nda grup liderleri, diğer çalışanlar ve konuklar çocukların olduğu alanda kişisel cep telefonlarını kullanmaktan kaçınırlar.

• Dadya Oran binamız, 2012 yılında açılmış, 2022 yaz aylarında yenilenmiştir. Ortak kullanım alanlarında hava temizleyici, Dadya Sokağı’nda hava temizleyici etkindir. Isı sistemi otomatik termostatlıdır ve tüm ortam 22-24 derece sıcaklıkta tutulmaktadır. Binada hırsız alarm, data sistem altyapısı, santral-ses-müzik anons altyapısı, iç denetim aracı olarak kullanılan CCTV kamera sistemi, yangın algılama ve acil durum aydınlatma, banyolarda akşamları ozonitörler etkindir.

• Dadya Alacaatlı binamız, 2019 yılında açılmış, 2023 yılında yenilenmiş ve LEED GOLD sertifikalıdır. Okulda; yerden ısıtma, uyku ve yemek odası gibi toplu yaşam alanlarında iklimlendirilmiş havalandırma sistemi ve her odada CO2 monitörü (hava kalitesi ölçüm cihazı) ve ısı göstergeleri devrededir. Sınflarda ve yemek salonunda içme suyu sistemi ve suyu derecelendirme (gerekli yerlerde hidrofor, pompa, suyu 35 derecede kullanıma verme) ve okulda güneş enerjisi sistemi bulunmaktadır; okul 2022 Ağustos ayı itibarıyla kendi elektriğini kullanmaktadır. Zayıf akım altyapısı; hırsız alarm sistemi, data sistem altyapısı, telefon-ses-müzik-anons altyapı ve kablolamaları, iç denetim mekanizması olarak kullanılan CCTV kamera sistemi, yangın algılama ve jeneratör altyapıları tamdır. Dışarıda bisiklet park alanları, bahçede bölgenin yapısına uygun peysaj da Leed sertifikasını destekler niteliktedir.

• Okullarımızda çocuklar; günlük yaşam becerilerini kazanmaya yönelik atölye ve ortam temizlik ve düzenine yardım ederler. Grup liderleri bu alanlarda çocuklara sözel pekiştireçlerle destek olurlar.

• Dadya Okulları’nda planlanmış katı bir program yoktur. Eylül ayında yapılan hazır bulunuşluklar ve yaş grubu kazanımları dikkate alınarak o grubun ihtiyacına göre aylık/haftalık taslak/öneri plan hazırlanmakta, süreçte çocukların ilgi ve meraklarına göre revize edilmekte ya da geliştirilmektedir. Yani aynı yaş grubu için kazanımlar aynı olabilir, ancak yöntem, mekan, oyun, şarkı ve projeler gruptan gruba değişmektedir. Projeler de çocukların ilgisine ve merak ettikleri konulara göre küçük ya da büyük gruba yönelik olabilmektedir. Grup liderlerinin tutum ve ekolleri de farklılık gösterebilmektedir.

• Kurucumuz Banu Özkan Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 1988 mezunudur ve 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programını bitirmiştir. 2012-2014 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında okul öncesi eğitimde yaklaşımlar, yaratıcılık, erken çocuklukta bilim eğitimi ile ilgili dersler almış, aynı anabilim dalında öğretim görevlisi olan Dr. Arif Yılmaz ile birlikte gittiği İtalya’nın Reggio Emilia kasabasında Malaguzzi Merkezi’nde Reggio Yaklaşımı eğitim ve work-shop sertifikasını almıştır. Aynı zamanda uluslararası orman lideri sertifikası sahibidir.

• Yöneticilerimiz Banu Özkan ve Birsen Tüzüner, 24-30 Nisan 2015 tarihinde Rusya’da Kropthiskaya Montessori School’da Montessori Yaklaşımı üzerine incelemelerde bulunmuş, ardından bu gözlemleri (yaklaşımlar arasındaki benzerlik ve farkları) çalışanlara aktarmıştır.

• Kurumumuz grup liderleri, ilk olarak Doç. Dr. Arif Yılmaz’dan ilki 2014 Nisan ayında olmak üzere Reggio Emilia Yaklaşımı eğitimleri almıştır. 2015-2018 yıllarında Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan’dan alınan sistematik eğitimlerin ardından, eğitim ekibi, California’da bir Reggio okulunda yönetici olan, Dr. Elif Kalkan’dan her ay sistematik eğitim almaktadırlar.

• 16-20 Mayıs 2016 tarihinde okulumuz grup liderlerinden Begüm Su Özkan, Gülsüm Sağır ve kurucumuz Banu Özkan alternatif okullar konulu eğitim için Viyana’da önce Avusturya eğitim sistemi hakkında bilgi almış, ardından Waldkindergartens isimli bir orman okulunda, Rudolf Steiner Schule Gröbenzell isimli bir Waldorf okulunda ve Kinder Zentrum isimli bir Montessori okulunda uygulamalı eğitim almış, gözlem yapmış; Kindergruppe isimli aile inisiyatifini ziyaret etmiş, Montessori ve Pikler Pedagojisi konusunda seminerlere, ayrıca Ulla von Gemmingen çocuklarla müze çalışması konulu work-shop’a katılmıştır.

• Eylül 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında Pedagojik Dokümantasyon Projesi kapsamında; tüm Türkiye’den Aile Bakanlığı’na bağlı seçilen tek özel okul olmamız nedeniyle, Gülsüm Sağır ve Birsen Tüzüner, TED Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Mehmet Buldu, Araş. Gör. Elif Buldu, Hacettepe Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Arif Yılmaz, Dr. Selda Aras, Dr. Hazal Begüm Ünal, Araş. Gör. Ayça Ülker Erdem, Gazi Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Figen Şahin, Dr. Metehan Buldu’nun sistematik gözlem, eğitim ve uygulamaları ve yönlendirmeleri ile çalışmıştır. (http://www.pedok.org/proje-okullari/) Bu bağlamda 2017 Mayıs ayında Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulmuştur.

• Kurucumuz Banu Özkan ve grup liderlerimizden Begüm Su Özkan 5 Şubat-11 Şubat 2017 tarihinde Hollanda’da Hollanda Eğitim Sistemi üzerine seminere katılmış, Reggio Children’a bağlı Hestia Kinderopvang Reggio Emilia isimli okulda gözlemlerde bulunmuş, seminere katılmış, bunun dışında Jenaplan Atlantis okulunda Jenaschool teori ve pratik eğitimi, Dünyanın sayılı örnek demokratik okullarından kabul edilen De Ruimte Demokratik okulunda ve Vrije School Mareland’da Waldorf felsefesi üzerine, devlete ait Montessori School’da eğitimlere katılıp gözlemler yapmış, ardından izlenimlerini çalışanlarla paylaşmıştır.

• Banu Özkan, Birsen Tüzüner, Elifcan Sıradaş ve Begüm Su Özkan 3-10 Nisan 2017 tarihinde Almanya’da Kindergarten Nordos Reggiohaus Leitung, Kinderschlummerland Göhren, Kite Affenbande, Froebel Casa Fantasia gibi Dünyada isim yapmış Reggio okullarında gözlem yapmış ve uygulama eğitimi almıştır. Ayrıca Strandgut Berlin ve Kita İnselreich isimli Pikler okullarında pikler pedagojisi üzerine seminere katılmıştır.

• 2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlayan Dinçer tarafından, 4 ay boyunca hafta sonlarını içeren sınıf yönetimi konulu eğitim, tüm eğitim kadrosuna verilmiştir.

• Sınıf Yönetimi ve Erken Çocuklukta Bilim Eğitimi konulu, tüm grup liderlerimize yönelik eğitim; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalından Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, ve Prof. Dr. Tülin Güler önderliğinde 1-2 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• 2015 yılında ve 2018 yılında Türkiye’de Reggio Emilia yaklaşımı konusunda yazılmış tek rehber kitap olan, Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar-Reggio Emilia Yaklaşımı ve Proje Yaklaşımı isimli kitabın da yazarı Doç. Dr. Hatice Zeynep İnan ile, Reggio grup lideri eğitimi konusunda danışmanlık yapması üzerine anlaşılmış, yeni kadro ile 22-23 Şubat 2019’da Reggio Emilia Yaklaşımının ilk modülü olan çocuk imajı, 22-23 Temmuz 2019’da ortam, grup lideri ve proje yaklaşımı konularını içeren ikinci modülü tamamlanmıştır. 2020 yılında ise zoom üzerinden Proje ve Dokümantasyon eğitimleri alınmıştır.

• Eğitim ekibimizden, Begüm Su Özkan ve Gözde Öztürk 20-24 Ocak 2020’de Bursa’da ve 15-18 Kasım 2021 tarihinde İzmit’te Forest School Education tarafından yapılan Open Awards Derecelendirme Kuruluşu onaylı ‘Level 3 School Practitioner Leader Training’ eğitimine katılmış ve Begüm Su Özkan portfolyosunu tamamlayarak Türkiye’nin sayılı Arşimed Uluslararası Orman Okulu Liderlerinden biri olmuştur.

• 2020 yılında Türkiye’de Reggio Emilia Yaklaşımı’nın doğru ve ilk elden anlatımı ve yaygınlaştırılması amacıyla Dadya Çocukları-Alternatif Okullar işbirliği ile Reggio Children ile anlaşma yapılmış, Zoom üzerinden yapılan 17 Aralık 2020’de Reggio Emilia Yaklaşımının Değerleri, 18 Şubat 2021’de Çocuk İmajı ve Çevre, 15 Mart 2021’de Reggio Children ve Remida’nın Önemi, 29 Mart 2021’de Progettazione/ Projeler ve 26 Nisan 2021’de Dokümantasyon Stratejisi konulu eğitimlere aşçısından psikoloğuna, grup liderlerinden atölye sorumlusuna tüm ekibimiz katılmıştır. Ardından 21-22 Mayıs 2021’de ve Aralık 2021’de gerçekleşen Proje, Provokasyon ve Dokümantasyon Uygulama Örnekleri eğitimine Dadya’dan hem panelist olarak, hem de dinleyici olarak katılanlar olmuştur.

• 23-25 Nisan 2021’de World Organization for Early Childhood Education Türkiye Temsilcisi Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Okul Öncesi Konuşmaları kapsamında Begüm Su Özkan Doç. Dr. Deniz Kahriman ile birlikte Orman Okulu Uygulamaları ve Riskler konusunda konuşmacı olarak yer almıştır.

• Dadya’da hizmet içi eğitimler süreklidir. Bir grup liderinin Dadya kültürüne ve programa tamamen hakim olması için en az iki yıllık teorik ve işbaşı eğitimi gereklidir, ardından sürekli işbaşı eğitimi esastır. Ekip özellikle sürdürülebilirlik, sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı, mahremiyet, cinsel gelişim, proje yaklaşımı ile ilgili konularda eğitimlere katılmıştır.

• Begüm Su Özkan 2021 yılında Orman Okulu Derneği’nin açtığı orman okulu eğitmenliği sertifika programı 1. Aşama’ya 26-28 Mart 2021 2. Aşama’ya ise 30 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihlerinde katılmıştır. Ayrıca, Begüm Su Özkan 25 Nisan 2021 tarihinde Uluslararası OMEP Kongresi’nde ve İzmit Belediyesi’nin İzmit’te 13-14 Kasım 2021’de öğretmenlere yönelik açtığı seminerde eğitmen olarak görev almıştır.

• 2021 Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Begum Su Özkan, Elifcan Sıradaş, Zeynep Rabia Çalık, Gözde Öztürk Odtüde Doğa ekibinin Dadya ekibine yönelik Ankara’da Flora Fauna ve Sürdürülebilirlik konularında gerçekleştirdiği eğitmen eğitimlerine katılmıştır.

• 18-19 Aralık 2021’de çalışanlarımızdan Ayşegül Ersoy, Elif Altun, Banu Özkan, Begüm Su Özkan, Caner Çiftçi, Zeynep Rabia Çalık, Elifcan Sıradaş, Gülsüm Sağır, Gözde Öztürk, Ayşe Kübra Öz Sütçü Kızılay’dan 2024 sene sonuna kadar geçerli olacak İlkyardım Sertifikası’nı almıştır. Ayrıca tüm çalışanlar Hijyen Sertifikası’na sahiptir. Ardından neredeyse tüm çalışanlarımız ilkyardım sertifikası almıştır.

• Finlandiya menşeili Learning in Nature/Doğada Öğreniyorum tarafından, 8-10 Ekim 2021’de İstanbul’da ve 22-26 Ocak 2022 tarihlerinde İzmit’te gerçekleştirilen Uluslararası Orman Liderliği Sertifika Programı eğitimlerine Banu Özkan, Caner Çiftçi, Begüm Su Özkan, Birsen Tüzüner, Elifcan Sıradaş, Gülsüm Sağır, Zeynep Rabia Çalık, Elif Altun katılmış ve portfolyolarını tamamlayarak Orman Lideri olarak tanımlanmaya hak kazanmıştır.

• Dadya ekibinden Begüm Su Özkan Tübitak Projesi olan Eğitimi ve Bilimi Destekleme Projesi kapsamında, Doğa Temelli Okullar Planlama, Uygulama Değerlendirme konulu sunumu 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.

• Dadya Okulları kurucusu Banu Özkan Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 13 Mayıs 2022’de gerçekleşen Sürdürülebilirlik İçin Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmenin Rolü ve Öğretmen Eğitimi konulu uluslararası projede tüm Türkiye’den davet edilen tek özel okul temsilcisi olarak çalıştayda görev almıştır.

• 12-17 Kasım- 2022 tarihinde Banu Özkan ve Begüm Su Özkan birkaç okul kurucusu ve akademisyen ile Helsinki’de doğa temelli Day Care Center Sotkankoto Luonnossa Kotonaan, Day Care Centre Auringonkuukka devlet anaokulu ve Haltia Doğa Merkezi’nde incelemelerde bulunmuştur.

• 2022-2024 yılları arasında tüm çalışanlar her ay, Doç. Dr. Deniz Kahriman'dan ekolojik yaklaşım ve sürdürülebilirlik, Doç. Dr. Yeşim Bulca'dan Okul Öncesi Hareket Eğitimi ve Dr. Elif kalkan'dan Reggio Emilia Yaklaşımı eğitimleri almıştır. 30-31 Ocak 2023 tarihinde istisnasız tüm çalışanlar Öfke Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Sınıf Yönetimi, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk Takibi konularında sistematik eğitimlerini tamamlamıştır. Bu yıl neredeyse tüm kadromuz Türk Kızılayı’ndan ilkyardım sertifikası almıştır.

• Dadya’da eğitim ekibimizde; grup liderleri, asistan liderler, atölye liderleri ve rehber sorumlular, işletme ekibimizde; kat görevlileri, aşçı, şoför, muhasebe çalışanı, aday veli ilişkileri sorumlusu, insan kaynakları ve kalite sorumlusu yer alır. Tüm ekip arkadaşlarımızın özgeçmişleri ve eğitimleri için www.dadyacocuklari.com

Kaynakça: İnan, H. Z. (2012). Okul öncesi eğitimde çağdaş yaklaşımlar: Reggio Emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Şahin, D. (2012). Erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve yaklaşımlar. İ.H. Diken (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitimi. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Şahin, F. (2012). Reggio Emilia yaklaşımı. F. Temel (Ed.) içinde, Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar. Ankara: Vize Yayıncılık. Aslan, D. (2005). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 75-84. Uyanık Balat, G. (2010). Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar. G. Uyanık Balat (Ed.) içinde, Okul öncesi eğitime giriş. (1. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Galeri