DADYA

KAYIT KABUL SARTLARI

Alternatif eğitime gönülden inanıyorsanız, doğayı seviyor, soğuktan korkmuyor, çocuğum okulda kendini evinde gibi hissetsin diyorsanız, Dadya’da mutlu olabilirsiniz. Okullarımıza; sınıflarımızda yer olduğu sürece her an kayıt olabilirsiniz. Her iki okulumuzda da birer bebek sınıfımız, ikişer 24-36 ay Mavi gruplarımız; ikişer, bazen üç grup 36-48 ay grubu Yeşillerimiz, Sarı, Turuncu, Kırmızı olarak isimlendirilen büyük yaş gruplarımız mevcuttur.

 • Okullarımıza 0-6 yaş arası sağlıklı çocuk kabul edilmekte, hasta çocuk kabulü yapılmamaktadır. Ani ateşlenen ve rahatsızlanan çocuklar olduğunda veli hızla bilgilendirilmekte ve diğer çocukları korumak adına hasta çocuğumuzun istirahat için alınması istenmektedir.

 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 53. Madde gereği, okullarımızda ilaç kullanımı mümkün değildir, oku bu konuda sorumluluk almamaktadır.

 • Okullarımız 08:00-18:30 arası açıktır; çember saati ile başlayan eğitsel etkinlikler 10:00-16:00 arasındadır. 16:00-18:00 arası atölyeler ve/veya branşlar yapılmaktadır. Hangi atölye ve branşlara gireceklerini çocuklar sabah çember saatinde kendileri seçtiğinden, atölyelerde karma grup etkinliği yapılmaktadır.

 • Resmi tatillerde okulumuz kapalı, arefe günleri 12:30’a kadar açıktır. Öğretmenler günü ve 31 Aralık günü ise, okullarımız 17:00’de kapanmaktadır.

 • Reggio Emilia’dan esinlenmiş olduğumuz için, okullarımızda yıllık plan yoktur. Öğretmenlerimizin çocukların meraklarını dikkate alarak hazırladığı aylık planlar öngörüden ibarettir; her an değişebilir, ertelenebilir, iptal edilebilir.

 • Günlük öğretmen görüşme saatlerimiz 16:30-17:30 saatleri arasında ve kısa sürelidir. Ancak önceden bilgi verilmesi veya randevu alınması halinde yüz yüze ya da telefonla görüşmek mümkündür.

 • Dadya Okulları’nda çocukların fotoğraflarının sosyal medyada, whatsapp gruplarında kullanımı etik bulunmamaktadır. Ayda bir kez, o aya ilişkin 30-40 fotoğraf velilere iletilmektedir. Bu konuda önemle belirtmek isteriz ki; Kurumumuz tarafından e-posta yolu ile gönderilen fotoğrafların sizin tarafınızdan sosyal medyada ve/veya görsel-işitsel internet araçlarında kullanılmasından kaynaklanacak her türlü maddi-manevi zarar ve ziyanlar nedeni ile sorumlu olan velilerdir.

 • Aylık ödemeler aksi belirtilmedikçe; her ayın ilk beş günü içinde banka hesabına yapılmaktadır. Aidatların iki ay üstüste gecikmesi halinde, kurum sözlesmeyi fesih hakkını saklı tutmaktadır.

 • Aylık aidatlar her yılın Mart ayında enflasyon oranları, okuldaki öğrenci sayısı, çalışan sayısı, karlılık gibi parametreler gözönüne alınarak belirlenir ve velilere duyurulur, Ağustos ayında uygulanır.

 • Kış dönemi olan 1 Ağustos-30 Haziran tarihleri arasında genel giderlerin sürekliliği esasına göre, mazeretsiz tam ücret alınır. Hastalığı 10 gün ve üzeri süren ve bunu heyet raporu ile belgeleyen veli kayıt dondurabilir, ya da bu belge süresince ödeme yapmayabilir.

 • Okullarımız, her yıl minimum 5 işgünü, maksimum 10 iş günü yaz tatili nedeniyle kapalıdır. Bir sonraki yılın yaz tatili, bir önceki yılın Almanağında ilan edilir ve velilere duyurulur; bu tarihler Temmuz ayının son haftası ya da Ağustos ayının ilk haftasına denk getirilir.

 • Okullarımızda din, inanç, ölüm, siyaset program dışı konulardır. Bu konularda bilgi ve anlayış ailenin tasarrufundadır.

 • Kurum Rehberlik Birimi; Kuruluş Müdürü, Psikolog, Çocuk Gelişimci ve Öğretmen Temsilcisi’nden oluşur ve bu kurul, çocuğa ve okulun geneline olumsuz etkide bulunduğunu tespit ettiği öğrenciyi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 • Kaydını sildirmek isteyen veli, bir ay önce bilgi verirse, hiçbir ödeme yapmaksızın kayıt silme işlemini gerçekleştirir.

 • Kayıt ücreti ödendikten sonra ve/veya oryantasyon ayının bitiminden hemen sonra, herhangi bir nedenle Veli yıllık sözleşmeden vazgeçmek isterse, gelinen günlerin ücreti hesaplanarak, kalan tutarın iadesi yapılmaktadır.

2020-2021 Eğitim Dönemi aidatlarımız 01.08.2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Reggio Emilia yaklaşımından esinlenmiş uygulamalar; 0-36 ay çocuklar için; grup sorumlusu ve yardımcısı eşliğinde küçük grup çalışmaları ile, 36 ay üzeri çocuklar için lisans mezunu öğretmenleri eşliğinde proje çalışmaları yoluyla ilerlemektedir. Gruplar; ilgili yönetmelik şartlarına uygun sayıda çocuk ile ve çocukların eylül ayında kaç ay oldukları dikkate alınarak oluşturulur. Okul aidatlarına yukarıda adı geçen hizmetler, eğitsel geziler, kırtasiye, atölye ve diğer tüm giderler dahildir. Bu ücretlere yalnızca sinema, tiyatro gibi biletli etkinlikler ve yaz aktiviteleri dahil değildir.

Tanımlar

Tam Gün (08:00-18:30): Eğitsel etkinlikler, aile danışmanlığı, çocuğun gelişimsel takibi, günlük beslenme, yaş gelişim özelliğine göre branş ve/veya atölye çalışmaları

Oran Dadya KDV dahil 2790 TL, Alacaatlı Dadya KDV dahil 3070 TL

Geç Grup (10:00-16:00): Eğitsel etkinlikler, aile danışmanlığı, çocuğun gelişimsel takibi, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı, yaş gelişim özelliğine göre branş ve/veya atölye çalışmaları

Oran Dadya KDV dahil 2510 TL, Alacaatlı Dadya KDV dahil 2765 TL

Yarım Gün (08:00-13:00): Eğitsel etkinlikler, aile danışmanlığı, çocuğun gelişimsel takibi, kahvaltı, öğle yemeği, yaş gelişim özelliğine göre o sabah var ise branş ve/veya atölye çalışmaları

Oran Dadya KDV dahil 1920 TL, Alacaatlı Dadya KDV dahil 2120 TL

Oyun Grubu 2 (2 saat/hafta): 18-30 ay arası çocuklara yönelik, haftada bir gün iki saat; ayda 4 gün süren ara meyve öğünü

KDV dahil 700 TL

Günlük Ücret (08:00-18:30): Eğitsel etkinlikler, günlük beslenme

KDV dahil 175 TL

Anlaşmalı Kurumlar: Tam gün için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan muvazzaf asker, Aselsan, MAN, Vakıfbank, Tübitak

 1. Erken kayıt indirimi: Erken kayıt döneminde (son tarih; 8 Mayıs) bir sonraki yılın sözleşmesinin yapılması ve ilan edilen aidatının %40'ının ödenmesi halinde %4 indirim (Daha azının ödenmesi halinde erken kayıt indirimi uygulanmaz ve tayin dışı nedenlerle kaydın silinmesi halinde erken kayıt indirimi iade edilmez.) Erken kayıt indirimi bir yıl süre ile geçerlidir.

 2. Anlaşmalı Kurum Bebek: 0-36 ay çocuklar için %4; bir yıl süre ile geçerlidir.

 3. Anlaşmalı Kurum Çocuk: 36-66 ay arası çocuklar için %10; bir yıl süre ile geçerlidir.

 4. Kardeş indirimi: Kardeşlerden büyük olana %10 (Anlaşmalı kurum indirimi alan ailelere uygulanmaz) Kardeş olduğu sürece geçerlidir.

Diğer: Aidatlar yönetmelik gereği peşin alınır. Okulumuzun açık olduğu saatler dışı hizmet verildiğinde, saat ücreti uygulanabilir. Aidatlarını iki ay üst üste ödemeyen velilere aylık % 5 faiz uygulanır ve konu mali müşavire devredilir. İndirim yapılırken; birkaç koşulu sağlayan aileler için, aynı anda tek ve en yüksek olan indirim oranı uygulanır; bunun istisnası erken kayıt indirimidir. Hiçbir koşulda indirim oranı %14’ü geçemez. Aidat artışları en geç Mart ayında belirlenir, Bakanlığa bildirilir ve Eylül ayında uygulanır. Ülke koşullarında ya da okulda yatırım anlamında, ciddi değişiklikler olmadığı sürece, TUİK Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınır, çalışan sayısı, öğrenci sayısı, yatırım maliyetleri, şirket karlılığı gibi diğer faktörler de dikkate alınarak belirlenir.