DADYA

Kayıt Kabul Şartlarımız

• Kurum, aşağıda belirtilen kısa yaz tatili dışında 12 ay açıktır. 1 Eylül-31 Haziran kış dönemi, 1 Temmuz- 30 Ağustos arası yaz dönemi olarak adlandırılır.

Dadya Okulları, resmi tatiller ve Cumartesi, Pazar günleri hariç 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Tam gün 08.00-18.00, ayrıca 0-3 yaş çocukları için geçerli olan geç grup 10.00-16.00 ve yarım gün 08.00-13.00 saatleri arasındadır.

• Okulumuz ilgili Yönetmelik hükümlerince standart bakım ve eğitim hizmeti verir. Bulaşıcı ve ağır hasta olan veya grup bakım, beslenme ve eğitiminin dışında; özel bakım, özel beslenme ve özel eğitim gerektiren çocuklar konusunda Kurum Eğitim Kurulu kararı esastır. Kurum’a kabul edilecek çocuğun tanı konmuş bir rahatsızlığı olması ya da herhangi bir besin alerjisi olması durumunda kayıt sırasında veli tarafından bunun yazılı olarak Kurum yetkilisine iletilmesi gerekmekte olup, bu durumda olan çocuğun kaydını alıp almama konusunda Kurum serbestiye sahiptir. Kurum’a kaydı alınan çocuğun eğitimi esnasında ortaya çıkacak ve yukarıda belirtildiği şekilde besin alerjisinin ve/veya özel eğitim ihtiyacının sonradan ortaya çıkması durumunda Veli tarafından, yazılı olarak bildirim yapılması şartı ile Kurum ile Veli’nin uzlaşma çerçevesinde çözüm sağlanması yanında, Kurum gölge öğretmen talebi ve/veya kayıt silme hakkını saklı tutar.

• Dadya Okulları; küçük yaşlarda takvim yaşına, büyük yaşlarda gelişimsel ihtiyaçlara ve yukarıda adı geçen yasa, yönetmelik ve İç Hizmet Yönetmeliği şartlarına, sınıf m2’sine göre grup ve grup sorumlusu sayılarını belirlemektedir.

• Grup Sorumlularıyla eğitsel süreç ise 09:00-17:00 arasındadır; çocuklar, 08:00-09:00 ve 17:30-18:00 saatleri arasında nöbetçi ekip eşliğinde karma gruplarda bulunurlar.

• Veli çocuğunu zamanında okula getirmek ve almakla yükümlüdür. Ayrıca geç gelen, erken giden çocukların bazı etkinliklere katılamayacağı bilinmelidir ve oluşan bu eksiklikten Kurum sorumlu tutulamaz. Velinin çocuğunu kurumdan geç teslim alması gibi durumların alışkanlık göstermesi halinde, çocuğu teslim ile görevli personelin, fazla çalışma ve yol giderinden Veli sorumludur. Kurum isterse bu bedeli veliden talep edebilir.

• Okullarımız resmi tatillerde kapalı, 28 Ekim ve arife günleri 13:00’e, öğretmenler gününde ve yılın son günü 16:30’a kadar açıktır. İdari tatillerde Kurum erken kapatma ya da kapatma hakkını saklı tutar.

• Bunun dışında, her yıl Temmuz- Eylül ayları arasında maksimum 10 iş günü, Ocak ayında maksimum 2 işgünü olmak kaydı ile Kurum kapalı olabilmektedir. Buna ilişkin bilgilendirme her yıl Dadya Almanağı’nda yapılmaktadır. Bu süreçte ücret tahakkuk etmemektedir. Veliler, Çocuk ve Aile Tanıma Dosyası’nda onay verdiklerinde her yıl gerçekleşecek bu tatili peşinen kabul etmiş sayılırlar.

• Okulun olağanüstü durumlarda okul idaresi ya da Bakanlık tarafından kapatılması/ kapanması durumunda, küçük çocuklarla çalışıldığından uzaktan eğitim yapılması planlanmamaktadır.

• Tüm gruplar sanat dersine, Eylül ayında 36 ayını doldurmuş gruplar beden eğitimi ve İngilizce derslerine katılmaktadır. (Beden eğitimi dersinde bez bırakma şartı aranmaktadır) Diğer tüm atölyeler yine Eylül ayında 36 ayını doldurmuş gruplar için, her yıl değişik konularda açılabilmekte ve çocuğun seçimine bırakılmaktadır.

• Kurum’un rehberlik birimi tarafından çocuklar gözlemlenerek periyodik zamanlarda çocuğun gelişimi velilerle paylaşılmaktadır. Kurum tarafından gerek duyulduğunda dışarıdan uzman çağrılabilmekte ve ücreti aileden talep edilebilmektedir.

• Dadya’ya kayıt yaptıran her veli, her tür veli toplantısına, aile eğitimine katılmayı peşinen kabul etmiş sayılır ve eğitimlerdeki gelişmelerden sorumludur. Toplantılara katılmayan velilerin katılımları idare tarafından istenebilir.

• Çocuğun okula gelmemesi halinde günlük eğitim programın planlanabilmesi için, okula gelmeme nedeninin aile tarafından mutlaka Kurum’a bildirilmesi, özellikle hastalık halinde ailenin detaylı bilgi vermesi beklenmektedir. İdarenin aileyi araması ikinci gün gerçekleşmektedir.

Okul cep telefonları okulda tutulmaktadır; mesai saatleri içinde haberleşmek için okulun (Oran için 03124907656, Alacaatlı için 03122352044) ya da okul resmi cep telefonunun aranması (Oran için 05324934433, Alacaatlı için 05306880402) mesai saatleri dışında kuruma acil ulaşmak için info@dadyacocuklari.com’a eposta atılması yeterlidir, sizlere hızla dönüş sağlanacaktır.

• Kurumun velilere sürece ilişkin genel fotoğraf gönderme gayreti içinde olacağı, ancak bunun her zaman gerçekleşemeyeceği bilinmelidir.

• Kurumumuzda menülerimiz, diyetisyen tarafından hazırlanmaktadır. Çocuklarımız için porsiyonlama, gıda rasyonu çerçevesinde yapılmaktadır. Diyetisyenimiz tarafından hazırlanmış tablo web sitesinde mevcuttur. Beslenme programı; bebek grubu hariç kış döneminde kuşluk, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı şeklindedir. Bebek programı ise kahvaltı ve öğle yemeği, ikindi ve 17:00’de mini ara öğünden oluşmaktadır.

• Kahvaltı öğününden en geç 09:30’da okula gelen çocuklar yararlanmaktadır.

• Okullarımızda teknik olarak izlenebilir tarım ürünleri ve ISO belgeli kapalı ürünlerle üretim yapılmaktadır. Reçel, turşu, zeytin, zeytin ezmesi, kurabiye gibi unlu mamüller gibi ürünler okulumuzda yapılmaktadır. İlan edilen menülerde olası alerji hallerine karşı Veli tarafından, Kurum yönetimine haber verilebilmesi için yemek içerikleri yer almaktadır. İçerikte yer alan ürünler konusunda aileler tarafından risk görüldüğünde, gerekli uyarılar günlük olarak yazılı şekilde yapılmalıdır. Kurum tarafından hazırlanan menülerde gazlı ürün, hazır ve katkılı ürün kullanılmamakta, şekerli ürünler ise menüde çok nadiren yer almaktadır.

• 0-24 ay arası olan çocukların zorunlu olarak uyması gereken diyetine ait yiyecek-içecekler (sağılmış anne sütü gibi) Veli tarafından Kurum’a teslim edilebilecektir. Bu yaş grubu çocuklara özgü olmak kaydı ile, okula alınan yiyecek- içeceklerin sıhhiliğinden, tazeliğinden Veli sorumlu olup, bunların çocuğa verilme şeklinin de Veli tarafından Kurum’a yazılı olarak verilmesi gereklidir. Bunun dışında okula yiyecek maddeleri getirilmemesi gerekir.

• Veliler, çocuklarının doktor raporu ile belirlenmiş klinik rahatsızlıklarını, sürekli kullandığı ilaçları, diğer dikkat edilmesi gereken tıbbi durumları hakkında Kurum’a güncel olarak bilgi vermek zorundadır. Kuruma girişte yüksek ateş, döküntü, konjonktivit, bulantı ve öksürük gibi belirtileri bulunan çocuklar kuruma kabul edilmezler.

• Dadya Okulları’nda acil rahatsızlık, ateşlenme gibi durumlarda Veli hızla haberdar edilmektedir. Sözleşmeyi imzalayan Veliler, diğer çocukları riske atmamak için acilen gelip çocuklarını almayı ve en yakın sağlık kuruluşuna götürmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

• Bulaşıcı bir hastalığı bulunan ve hastalığın bitimini doktor raporu ile belgelemeyen çocuklar kuruma kabul edilmez.

• Okula başlama tarihi, oryantasyonun ilk günü kabul edilmekte ve oryantasyon haftası tam ücret alınmaktadır. Nisan-Mayıs ve Ağustos-Eylül ayları oryantasyon aylarıdır; bu aylarda Rehberlik Birimi tarafından sürece yönelik oryantasyon toplantıları yapılmakta, bu zamanların dışında okula başlayan velilerin web sayfasında yer alan duyuruları okuması beklenmekte ve süreci, Dadya kültürünü bildiği varsayılmaktadır.

1 Ekim itibarıyla kayıtlı tüm veliler aidat ödemeye başlamaktadır.

• Aidata her tür eğitsel gezi ve materyal ücretleri dahildir. Gerekli durumlarda dışarıdan uzmanlara yaptırılan gözlemler, gelişimsel ölçekler, sağlık taramaları, eğitsel programla ilgisi olmayan tiyatro, sinema gibi biletli etkinlikler aidatlara dahil değildir, veliden talep edilmektedir. Kurumca kararlaştırılan ve yapılması gereken sağlık taramalarına ve gerek görüldüğünde alınacak yabancı dil eğitimine yönelik kitaplara ilişkin masraflar veliye aittir. Bu sözleşmenin imzalanmış olması ile, çocuğun katılımına veli ve kanuni temsilcisi izin vermiş kabul edilecektir, her seferinde izin alınmayacaktır.

• Sömestrde ve yaz tatilinde branş derslerine, atölyelere ara verilmektedir. Ayrıca sağlık ve diğer olağanüstü durumlar nedeniyle branş, gezi, atölye gibi etkinliklere Kurum tarafından ara verilebilir. Branş öğretmenlerinin, servis şoförlerinin aşısız olması, gerekli testleri yaptırmaması gibi durumlarda derslere ara verilebilir.

• Temmuz ve Ağustos aylarında bir tam ay gelmeyen çocuk için, her ay için 1/3 aidat alınmaktadır.

• Kurum’un, Yönetmeliğin 40.1 maddesi gereği kapanması halinde ücret alınmamaktadır.

• Yönetmeliğin 40.2 maddesine istinaden pandemi ya da başka olağanüstü durumlarda; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir kısa çalışma ödeneği işyerine ödenmesi halinde; Velilerin kurumun ödemek zorunda bulunduğu personel, kira, iletişim, site aidatı, bahçe bakımı gibi genel giderlerine katılmaları beklenir. Bu bağlamda, Kurumun kapalı olduğu süre boyunca kayıtlı velilerden, 1/3 aidattan az olmamak üzere içinde bulunulan şartlar değerlendirilerek okul tarafından ilan edilen makul bir ödeme miktarı tahsil edilir. Veli, ödeme yapılmazsa bu durumun, sözleşmenin feshi anlamına gelebileceğini bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmektedir.

Veli tarafından akademik yıl içinde kayıt sildirilecekse, ayrılış tarihinden bir ay önce okul idaresine yazılı bildirim yapılması zorunludur. Okuldan ayrılacağı yazılı bildirilmeyen, dolayısıyla kayıttan düşülmeyen Veli’nin yükümlülüğü devam eder.

• Veli hattında yapılan duyuru ve ilanların titizlikle kontrol edilmesi gerekir. Veli; veli hattına konan e-posta ile gönderilen bilgi, duyuru ve açıklamaları bilmekle yükümlüdür. Bundan doğan aksamalardan Kurum sorumlu tutulamaz.

• Veliler tarafından sadece özel günlere mahsus olmak üzere (öğretmenler günü, yeni yıl, yıl sonu gibi) alınacak armağanlar Başbakanlık Etik Kurulu kararına uygun olarak, çiçek, bağış, kitap ve çikolata vb. sembolik armağanlar ile sınırlandırılmıştır.

• Doğum günleri, kendi ayı içinde karşılıklı mutabık kalınan ve aylık programı aksatmayacak tarihlerde ve ailelerin katılımı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Doğum günleri abartıdan uzak ve tek tip planlanmaktadır.

Velilerin bireysel ya da grup olarak, okul kurallarına dışarıdan müdahale etmeleri söz konusu değildir ve eğitimcilerin gerekli gördükleri değişikliklere uyması esastır. Okul kural ve işleyişleri açıktır, nettir, değiştirilemez.

• Okula ait herhangi bir eşyaya, çocuk tarafından sürekli zarar verilmesi halinde, tamirat ve yeniden temini ile ilgili masraflar, Veliden tahsil edilebilecektir.

• Bakım, eğitim hizmetlerinin aksaklıklarının giderilmesi için Veli tarafından Kurum’a yazılı olarak uyarı yapılması ve Kurum’un uyarıya rağmen bu konuda çözüm üretememesi halinde Veli sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Çocuğunun hastalığı nedeniyle Kurum’a devam etmesi mümkün olmayan ve hastalığı raporla belgelendiren Veli sözleşmeyi 56.madde geçerli olacak şekilde feshedebilir. Ailenin tayin nedeniyle şehir dışına çıkması halinde, bunu en az bir ay önceden Kurum’a yazılı olarak bildirmesi durumunda da bu sözleşme karşılıklı feshedilebilecektir.

• Veli’nin ısrarlı bir şekilde Kurum’un işleyiş, kural ve düzenine aykırı hareket etmesi halinde, Kurum’un bu durumu Veli’ye sözlü ve/veya yazılı bildirmesine rağmen değiştirmemesi durumunda ve/veya veli ile okul idaresi arasında iletişimde sıkıntı yaşanmaya başlanması halinde Kurum, Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Kurum’a ödenmiş olan aidat miktarından kalan süre mahsup edilmek sureti ile bakiye Veli’ye iade edilir.